Hälsans Hus vårdcentral & BVC


Vår vårdcentral och BVC drivs med helhetshälsan i
fokus tillsammans med läkare, sjuksköterskor,
samtalsterapeut KBT, distriktssköterska,
medicinsk fotvårdsspecialist, diabetessköterska,
sjuksköterska med fördjupade kunskaper i astma/KOL.

Vi arbetar extra mycket med förebygggande hälsovård.