Vad kostar det att gå till
Hälsans Hus vårdcentral?


Det är precis samma avgifter hos oss som alla andra vårdcentraler. Patientavgiften på vald vårdcentral är 100 kr för läkarbesök och 50 kr för sjukvårdande behandling.
Motsvarande avgift på annan vårdcentral är 300 kr respektive
100 kr. För barn och ungdomar upp till 20 år är
besöken kostnadsfria oavsett vilken vårdcentral man går till.

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än 1100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. Spara alla kvitton på patientavgifter och be personalen att föra in beloppen i häftet Underlag för frikort.
Har du inte med dig frikortet när du besöker vården får du betala. Tappar du frikortet kan du få ett nytt om du sparat dina kvitton.

I högkostnadsskyddet ingår:
  • avgifter för vård på vårdcentralen, sjukhuset eller hos privata vårdgivare som har avtal med Landstinget
  • avgifter för att förnya recept
  • avgifter för tandvård till samma avgift som sjukvård och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling


I högkostnadsskyddet ingår inte:
  • avgifter för graviditetstest, gynekologisk cellprovtagning och mammografi
  • avgifter för hälsokontroll, hälsorådgivning, intyg och vaccinationer
  • avgifter för att ligga på sjukhus