Välkommen till Hälsans Hus i Landvetter


Från 1/10 2018 tog Ugglans Vårdcentral över vårdcentralen och företagshälsovården på Hälsans Hus
[www.ugglansvc.se]


För friskvård och simskola hänvisas till
[https://premiumhalsan.se]