Välkommen till Hälsans Hus i Landvetter


Från 1/10 2018 tog Ugglans Vårdcentral över vårdcentralen och företagshälsovården på Hälsans Hus
[www.ugglansvc.se]


För rehab, friskvård och simskola hänvisas till
[www.active-landvetter.se]