Hälsans Hus Företagshälsovård


Vi erbjuder lättillgänglig läkarvård, rehabilitering och förebyggande hälsovård.

-Hälsokontroller

-Drogtester

-Hörselkontroller

-Vaccinationer

-Intyg för körkort, livsmedelshantering m.m.

-Körkortsintyg vid drogmissbruk

-Läkarbedömning vid arbetsrelaterad sjukdom

-Ergonomisk kartläggning

-Teknisk kartläggning med skyddsingenjör

-Samtal med KBT-terapeut